Запослени

Наставни кадар

 
Ред. бр.
 Презиме и име Степен
 и врста стручне спреме
Предмет који предаје
1 Петровић Наташа VII, Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
2 Илић Слађана VII, Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
3 Митић Стојанка VI, Наст.разредне наставе Наст.разредне наставе
4 Тасић Сузана VII, Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
5 Анђелковић Драган VI, Наст.разредне наставе Наст.разредне наставе
6 Томић Слободанка VII,  Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
 
7
 
Лабудовић Саша
VII,  Профeсор разредне наставе  
Наст.разредне наставе
8 Димитријевић Драгана VII/1, Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
9 Савић Зорица VI, Наст.разредне наставе Наст.разредне наставе
10 Алексић Бојана VII, Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
11 Алексић Марица VII, Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
12 Илић Зорица VII, Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
13 Радисављевић Сунчица VII, Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
14 Јањић Јадранка VII, Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
15 Цветковић Оливера VII, Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
16 Јовић Будимка VI, Наст.разредне наставе Наст.разредне наставе
17 Алексић Љиљана VII, Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
18 Ђокић Марко VII, Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
19 Стојановић Снежана VII, Профeсор разредне наставе Проф.разредне наставе
20 Тасић Милка VII, Проф.српског језика Српски језик
21 Костић Слађана VII, Проф.српског језика Српски језик
22 Јовановић Верица VII, Проф.српског језика Српски језик
23 Томић Драган VII, Проф.математика Математика
24 Стојковић Драгана VII, Проф.математика Математика
25 Илић Саша VII, Проф.математика Математика
26 Јовић Марија   Енглески језик
27 Савић Негица VII, Проф.енглеског језика Енглески језик
28 Јаћимовић Милодарка VI, Наст.енглеског језика Енглески језик
29 Антић Саша VII, Проф.енглеског језика Енглески језик
30 Ђорђевић Роберт VII, Проф.руског језика Руски језик
31 Здравковић Јасмина VII, Проф.француског језика Француски језик
32 Мирковић Слађана VII, Проф.географије Географија
33 Новковић Бранислав VII, Проф.географије Географија
34 Славковић Миљан VII, Проф.историје Историја
35 Илић Јовица VII, Проф.историје Историја
36 Станисављевић Сузана VII, Проф.биологије Биологија
37 Михајловић Јелена VII, Проф.биологије Биологија
38 Милановић Горан VII, Проф.физике Физика
39 Здравковић Драгана VII, Проф.физичког васпитања Физичко васпитање
40 Поповић Даворин VII, Проф.физичког васпитања Физичко васпитање
41 Савић Јовица Проф.физичког васпитања Физичко васпитање
42 Дабић Радица VII/1-1, Проф.лик. културе Ликовна култура
43 Станковић Срђан VI, Наст.музичка култура Музичка култура
44 Илић Ненад VII, Проф.хемије Хемија
45 Мирковић Маја VI Информатика и рачунарство и ТО
46 Митић Маја VII, Дипломирани социолог Грађанско васпитање
47 Станковић Ивана VII, Дипломирани географ Грађанско васпитање
48 Катанић Милан   Верска настава
49 Ђорђевић Драган   Верска настава
50 Вељковић Вукашин   Верска настава

Ваннаставни кадар

 
Ред. бр.
 
 
Презиме и име
 
Степен
и врста стручне спреме
 
 
Радно место
1 Станковић Миле VII, Проф.српског језика Директор
2 Спасић Твртковић Јасмина VII, Дипломирани педагог Педагог
3 Илић Ненад VII, Дипломирани хемичар Заменик директора
4 Станковић Сунчица VII, Дипломирани социолог Социјални радник
5 Милосављевић Горана VII, Дипломирани правник Секретар
6 Величковић Александар IV , економиста Шеф рачуноводства
7 Ивановић Марина   Педагошки асистент
8 Ристић Александра   Административно-финансијски радник

Помоћно техничко особље
 
 
Ред. бр.
 
 
Презиме и име
 
Степен
 и врста стручне спреме
 
 
Радно место
1 Павловић Милан III Домар
 
2
 
Ристић Жаклина
 
II
Сервирка, Спремачица
3 Петровић Радмила II Сервирка
4 Димитријевић Слађана I Спремачица
5 Стојковић Љиљана I Спремачица
6 Миљковић Драган I Помоћни радник
8 Павловић Десанка I Спремачица
9 Милошевић Слађана I Спремачица
10 Станојевић Жаклина I Спремачица
11 Михајловић Горан III Ложач
12 Ђорђевић Станко III Ложач, Помоћни радник
13 Ђорђевић Снежана I Спремачица
14 Стошић Станиша III Помоћни радник