Распоред школског звона

Час Пре подне По подне
1. 750-8-845 1350-14-1445
2. 850-935 1450-1535
3. 955-1040 1550-1635
4. 1050-1135 1650-1735
5. 1140-1225 1740-1825
6. 1230-1315 1830-1915
7. 1315-1400 1915 – 2000
  
У централној школи настава се одвија у две смене, а у подручним одељењима настава се одвија у преподневној смени.