О школи

Одлуком Начелства округа врањског и министра просвете и црквених дела 27. октобра 1888. године у приватној згради Трајка Стевановића школа је отпочела са радом. Настас Крстић био је први учитељ ханске школе.
У школској општини у Владичином Хану према извештају начелника округа врањског министру просвете припадала су села: Калиманце, Куново, Репинце, Горње Јабуково, Доње Јабуково, Доњи Балиновац, Брестово, Лепеница, Јастребац, Зебинце, Летовиште и Рдово.
Школске 1915/16. године рад школе био је потпуно прекинту све до 1918. године.
Број ученика школске 1923/24. био је 306 ученика, школске 1925/26. школа је имала 197 ученика, наредне школске године 254 ученика а у школској 1928/28 школа је имала укупно 228 ученика.
Намера Ханчана да подигну школску зграду датира још од отварања прве школе 1888. Године, али је та идеја спроведена у дело тек 40 година касније 1928. године када је нова школска зграда потпуно завршена.
Даљи период школства у Владичином Хану отежано је пратити због недостатка документације тако да за период од 1930. до  1941. године постоје само неке појединости о ученицима IV разреда и њиховим учитељима.
Други светски рат односи многе жртве и међу ученицима и међу учитељима. Владичин Хан је 8. септембра 1944. године ослобођен од Немаца, а школа почиње са радом 1945. године.
У периоду од 1945. године до 1948. године отпочиње описмењавање одраслих путем тзв. аналфабетских течајева у оквиру којих је описмењено 252 лица.
Школске 1946/47. године у Владичином Хану се отвара Нижа гимназија (Државна мешовита гимназија ) што је било у складу са планом шире заједнице да се опште образовање грађана подигне на већи степен али и нужна потреба овог привредно и културно заосталог подручја.
Закон о обавезном осмогодишњем школовању почео је да се примењује школске 1955/56. године. Све до ово године у Владичином Хану су радиле паралелно са посебним управама четвороразредна Основна школа и Нижа гимназија. Ове две школе се спајају 1. сепрембра 1955. године и у првој години свога постојања  осмогодишња Основна школа има 8 одељења нижих и 10 одељења виших разреда.
Нови директор школе Душан Ђурчић и Школски одбор дали су име школи Бранко Радичевић и прогласили 15. март, датум рођења песника за дан школе.
Школске 1964/65. године Основна школа "Бранко Радичевић" претворена је у матичну школу. Њој је припојено 8 околних школа и она броји 1634 ученика.
После разговора општинских и школских органа одлучено је да се у нову зграду пресели  Основна школа" Бранко Радичевић" са најбројнијим ђачким и наставничким колективом, што је и учињено пре почетка школске 1965/66. године.